online pharmacy without a prescription
Bingöl SOLHAN - - Bingöl SYDV'ye 9 Personel Alınacak!


Bingöl SYDV'ye 9 Personel Alınacak!
Tarih: 08.05.2012 Saat: 23:26
Konu: Bingöl Haberleri


Bingöl İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 7 adet ‘Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi’ ile 2 adet ‘Büro Görevlisi’ unvanlı sözleşmeli personel alınacağı bildirildi.

Personel alımına ilişkin ilanda, “Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar” ibaresine vurgu yapıldı.

Alınacak personellerin belirsiz süreli (2 ay deneme süreli) 4857 sayılı iş kanununa göre istihdam edileceğin kaydedildiği ilanda, aranan nitelik ve başvuru şartlar şöyle sıralandı;

Adaylarda Aranan Nıtelıkler

A) Genel Şartlar
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
7-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak (mülakat sonucunda kazanan adaylardan çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu istenilecektir.)

Başvuracak Adaylarda Aranacak Özel Şartlar

1. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi İçin
a) 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarının İktisadi İdari Bilimler, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla ilişkiler, İletişim, Sosyal Hizmetler, İşletme, İktisat, Sosyal Bilimler, Siyasal Bilimler, Hukuk, Sağlık, Eğitim Fakültelerinden (Yalnızca Sosyal branşlar) veya yüksek okullarından mezun olmak,
b) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010 veya 2011 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,
c) Müracaat sırasında Bingöl Merkezde ikamet ediyor olmak,
d)İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak, Windows, Word, Excel, Powerpoint gibi bilgisayar programlarını kullanıldığını gösteren ve resmi geçerliliği olan sertifikaya sahip olmak,

2. Büro Görevlisi İçin
a) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak.
b) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010 veya 2011 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,
c) Müracaat sırasında Bingöl Merkezde ikamet ediyor olmak,
d) İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak, Windows, Word, Excel, bilgisayar programlarını kullanıldığını gösteren ve resmi geçerliliği olan sertifikasına sahip olmak

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

1-Sözleşmeli Personel İş Talep Formu (Vakfımızdan temin edilecektir.)
2-Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti (İlgili evrakın aslı görüldükten sonra fotokopisi Vakfımız tarafından onaylanır.)
3-(T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanının onaylı bir sureti (İlgili evrakın aslı görüldükten sonra fotokopisi Vakfımız tarafından onaylanır.)
4- 2010 veya 2011 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesinin aslı ve onaylı sureti.( İlgili evrakın aslı görüldükten sonra fotokopisi Vakfımız tarafından onaylanır.)
5- 2 adet vesikalık fotoğraf.
6- Askerlikle ilişiği olmadığına dair belgenin aslı veya onaylı fotokopisi (Yalnızca erkek adaylar için )
7- Yerleşim yeri belgesi

Başvuruya, Sınava ve Atamaya İlişkin Açıklamlar

1- Başvuruda bulunacak adayların, Vakıf Başkanlığında yer alan İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 15.05.2012 saat 17.30’a kadar Bingöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı İnönü Mah. Mevlana Cad. Park sitesi No:1 adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
2- Adayların sadece bir iş pozisyonu için başvuruda bulunması gerekmektedir
3- Başvuru esnasında kurumumuz tarafından alınan belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir
4-Bingöl İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan 5 kişilik Değerlendirme Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların belgeleri, ilan edilen şartlara uygunluğu açısından incelenecek ve gerekli teyit belgeleri Komisyonca temin edilecektir.
Sözlü mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi, Valilik internet sitesinden (www.bingol.gov.tr) duyurulacak; ayrıca Vakfın 0 426 213 39 06 numaralı telefonundan da öğrenilebilecektir. Bu bildirimler tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5-Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
6-Başvuran adaylar, her iş pozisyonu için KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday idarece belirlenecek gün ve saatte sözlü mülakata çağrılacaktır.
7- Windows, Word, Excel, Powerpoint vb gibi bilgisayar programlarını kullandığını gösteren ve resmi geçerliliği olan sertifikaya sahip olmak, en az B sınıfı ehliyete sahip olmak, proje eğitimi alındığına ilişkin resmi geçerliliği olan sertifikaya sahip olmak tercih nedeni olabilecektir.
8.SYD Vakfı; müracaatların değerlendirilmesi sonucunda, personeli alıp almamakta serbesttir.

Diğer Hususlar

1-Mülakata çağrılmayan veya atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

Müracat Tarihi, Yeri ve İletişim Bilgileri

Müracaat Tarihi: 03.05.2012 -15.05.2012 saat 17.30’a kadar,
Müracaat yeri: Bingöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İnönü Mah Mevlana Cad. Park Sitesi No:1 BİNGÖL
Bingöl SYD Vakfı : (426) 213 39 06

E-posta: bingolsydv@mynet.com

BİNGÖL MEDYA
Bu haberin geldigi yer: Bingöl SOLHAN -
http://www.solhan.net

Bu haber icin adres:
http://www.solhan.net/modules.php?name=News&file=article&sid=3103