online pharmacy without a prescription
Bingöl SOLHAN - - Bingöl'de 11 Personel Alınacak


Bingöl'de 11 Personel Alınacak
Tarih: 13.07.2012 Saat: 21:30
Konu: Bingöl Haberleri


Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocukları işe yerleştirme amacıyla İl Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürlüğü’ne 5 adet İlköğretim (ortaokul) ile 6 adet ortaöğretim (lise) mezunu toplam 11 adet hizmetli kadrosu tahsis edildiği duyuruldu.

Bingöl Valiliğince yapılan duyuruda; “3413 Sayılı yasa gereği Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocukları işe yerleştirme amacıyla bakanlığımızca müdürlüğümüz emrine 5 adet İlköğretim (ortaokul) ile 6 adet ortaöğretim (lise) mezunu toplam 11 adet hizmetli kadrosu tahsis edilmiştir. İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı merkez ve ilçelerdeki okul ve kurumların personel ihtiyaçlarını karşılamak üzere imtihanla belirtilen sayı ve niteliklere haiz personel alınacaktır. Adayların başvuruları 10-20 Temmuz 2012 tarihleri arasında kabul edilecektir. 05 Ağustos 2012 Pazar günü ilimiz merkez Milli Eğitim Vakfı Öğretmen Serkan Akyaz Ortaokulu’nda saat 10,00’da çoktan geçmeli test şeklinde sınav yapılacaktır. Başvurular ise; il Milli Eğitim Müdürlüğü insan kaynakları atama şubesine yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Alınacak Hizmetli Kadrolarına Göre Dağılım

Yardımcı hizmetler sınıfına kadro derecesi 12 olan ilköğretim (ortaokul) mezunu 5 (beş) hizmetli, Yardımcı hizmetler sınıfında kadro derecesi 10 olan Lise ve dengi okul mezunu 6 (altı) hizmetli alınacaktır.

Genel ve Özel Şartlar

Korunmaya Muhtaç Çocukların ataması ile ilgili Bingöl Valiliğince yapılan duyuruda genel ve özel şartlar şöyle sıralandı:
1 - Türk vatandaşı olmak,
2 - 657 Sayılı Devler Memurları Kanunun 40’ıncı maddesinde yaş şartlarını taşımak, (18 yaşını doldurmuş olmak)
3 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 41’inci maddesinde belirtilen öğrenim şartlarını taşımak,
4 - Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5 - Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (iptal ibare: Anayasa Mah. nın 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K.2010/44 Sayılı kararı ile) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
6-Askerlikle ilgisi bulunmamak, (askerliğini yapmış olmak, askerliğini ertelemiş veya askerlik çağına gelmemiş olmak.)
7 - Devlet Memurluğu yapmasına olabilecek vücut veya akıl hastalıkları (sakarlığı) bulunmamak,
8 - Başvurunun sona ereceği tarih olan 05/08/2012 tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak,
9 - İlköğretim (orta okul) okul ile ortaöğretim mezun olmak. İlköğretim (ortaokul) mezunu olanlar yalnızca kendilerine ayrılan kontenjana, ortaöğretim mezunu olanlar ise yalnızca ortaöğretim kontenjanına müracaat edebilecektir.
10 - Sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu genel müdürlüğü tarafından ilimize gönderilen listede ismi bulunmak,
11 - Müdürlüğümüze bağlı (ilçe ve köylerde dahil) okul ve kurumlarda görev almayı kabul etmek,

Müracaat Esnasında Adaylardan İstenilecek Belgeler

1 - Form dilekçe müdürlüğümüz insan kaynakları atama şubesinden alınacaktır.
2 - 3(üç) adet vesikalık fotoğraf (son 6 aylık)
3 - Mezuniyet belgesi aslı ya da noterli tasdikli örneği
4 - Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

Solhan Haber
Bu haberin geldigi yer: Bingöl SOLHAN -
http://www.solhan.net

Bu haber icin adres:
http://www.solhan.net/modules.php?name=News&file=article&sid=3166