online pharmacy without a prescription
Bingöl SOLHAN - - Solhan’a Doğalgaz Verilecek mi?


Solhan’a Doğalgaz Verilecek mi?
Tarih: 28.09.2013 Saat: 16:49
Konu: Solhan Haberleri


Solhan sınırlarında geçen doğalgaz hattından Solhanlıların faydalanması kararı ilçe halkına kaldı. Nüfusu 10 Bin’in üzerinde olan ilçe merkezlerinde ki toplam elektrik abonelerinin yüzde 60’ının kabulü halinde doğalgaz verilebilecek. Buna göre Solhan’a doğalgaz verilmesi ilçe merkezinde yaşayanların talebine kaldı.

Neden 3 Ay Sonra Duyuruldu?
Bingöl İl Özel İdaresi, merkez nüfusu 10 Bin’in üzerinde olan Bingöl’e bağlı ilçelerin doğalgaz aboneliği ile ilgili bir duyuru yaptı.
13 Haziran 2013 tarihinde Enerji ve Tabi Kaynakları Bakanlığı’ndan İç İşleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne gönderilen doğalğaz aboneliğine ilişkin usul ve esaslar yönetmenliği ile ilgili yazı 19 Haziran 2013 tarihinde Bingöl Valiliği’ne gönderilip Bingöl Valiliğince 20 Haziran 2013 tarihinde kayıt altına alıp aynı gün İl Özel İdaresi’ne gönderilmiş ancak bu yazı il Özel İdaresi’nce Solhan Kaymakamlığına 3 ay sonra gönderildi. 16 Eylül 2013’te yapılacak doğalgaz aboneliği ile ilgili duyuruya göre 25 günlük sürede abonelik talebinde bulunulması gerektiği dikkat çekiyor. 4 aylık bir sürede vatandaşların talep hakkı bulunup müracaatları için geniş bir zaman var iken bir aydan daha kısa süreye bu haklarının sıkıştırılmasının sorumluları hakkında yapılacağı ve vatandaşların bu süre içinde abone bedelini yatırmamaları durumunda bir daha haklarının olup olmadığı merak ediliyor.

Doğalgaz’ın Gelmesi Solhanlıların Talebine Bağlı
Bakanlar Kurulu Kararı ile BOTAŞ Genel Müdürlüğü, merkez nüfusu 10 binin üzerinde olan ilçelere doğalgaz ulaştırılması için çalışmalar başlandı.
Buna göre bir ilçeye doğalgaz gidebilmesi için tek şart ilçe merkezindeki toplam elektrik abone sayısının asgari yüzde 60’ı Ziraat Bankası şubelerine 335 TL bağlantı bedelini yatırmak zorunda.  Buna göre ilçe merkezi nüfusu 16 Bin 659 olan Solhan ilçesinde 4 Bin 500 civarı elektrik abonesinin bulunduğu ve bu abonelerden 2 Bin 700’den fazla kişinin doğalgaz talebinde bulunması gerektiği öğrenildi.
Abone yapanların 2013 yılı abone bağlantı bedeli olan 335 TL'yi verilen hesaba ikamet ettikleri ilçe ismini banka dekontunda belirtmek suretiyle 11 Ekim 2013 tarihi mesai bitimine kadar yatırmaları gerekiyor. Solhan’a doğalgazın gelip gelmemesi Solhanlıların talebine göre gerçekleşecek.

İl Özel İdaresi’nce Yapılan Duyuru’da Aktarılanlar
  İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 19.06.2013 tarihli ve 17611 sayılı yazıları ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Daire Başkanlığının 13.06.2013 tarihli ve 0862 sayılı yazılarına istinaden Mevcut Doğalgaz Bölgeleri Lisans Kapsamı Dışında Kalan İlçelere Doğalgaz Ulaştırılması Amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Karar doğrultusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan Usul ve Esasların Madde-7 "Talep sahibi ilçelerin 22.02.2013 tarih ve 2013/4347 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'ında yer alan yeterlilikleri sağladığını ve gereklilikleri karşıladığının kontrolü İl Özle İdareleri tarafından yapılacaktır." denmektedir. 

Mevcut doğalgaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan merkez nüfusu 10.000'in üzerindeki ilçelere doğalgaz ulaştırılması amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğüünün görevlendirilmesine ilişkin 2013/4347 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulanmasına dair usul ve esaslardaki Abone Sayısının Belirlenmesi açıklaması Madde-4'te verilmiştir. Abone Bağlantı Bedelinin Yatırılması Madde-5 doğrultusunda Bingöl İl Özel İdaresi adına EPDK Gaz Abone Bedeli Hesabı TC Ziraat Bankası Bingöl Şubesinde 31415531-5214 302 hesap no ve TR07 0001 0003 0231 4155 3152 14 İBAN nolu hesap açılmıştır. Abone yapanların 2013 yılı abone bağlantı bedeli olan 335,00 TL'yi verilmiş olan hesaba ikamet ettikleri ilçe ismini banka dekontunda belirtmek suretiyle 11 Ekim 2013 tarihi mesai bitimine kadar yatırmaları gerekmektedir.

 Başvuruda bulunanların, ilçedeki toplam mesken elektrik abone sayısının % 60’ını geçmediği ilçeler ile ilgili herhangi bir işlem yapılmayıp, yatırılan abone bağlantı bedelleri en geç iki ay içerisinde İl Özel İdaresi tarafından abone bağlantı bedelini yatıran elektrik abonelerine iade edilecektir” denildi. 

Solhan Haber
Bu haberin geldigi yer: Bingöl SOLHAN -
http://www.solhan.net

Bu haber icin adres:
http://www.solhan.net/modules.php?name=News&file=article&sid=3448